SNP v Sampore

Predpoludním 14. marca 1945 jednotky plk. Calaja a Obušenka, spolu s jednotkami mjr. Maximova a Tokareva oslobodili Zvolen. Potom nastal urputný boj o okolité dediny okresného mesta smerom na sever a na západ. Tento zápas trval päť dní. 19. marca 1945 o piatej hodine nastal medzi Hájnikmi a Rybármi silný otras. To Nemcami podmínovaný most, spájajúci tieto dve obce, vyletel do vzduchu. Nemecké vojsko, utekajúc pred oslobodzovacími vojskami, sa plazilo cez dvory a záhrady smerom na Veľkú Lúku, kde sa presunulo ťažisko bojov. V ten istý deň sa objavili prví sovietski vojaci na pravom brehu Hrona, ktorí obsadzovali Hájniky a prví rumunskí vojaci od Borovej hory, ktorí postupne obsadili Rybáre a sliačské kúpele. 23. marca prichádza do Sliača mjr. Jerzenevič so svojimi automatčíkmi. Obyvateľstvo Hájnik a Rybár ho vrele víta. Po oslobodení Zvolena začali vojaci 50. a 51. streleckého zboru Červenej armády sústredený útok na sever k Banskej Bystrici. Úpornosť bojov v pásmach obrany nepriateľa dovoľovala útočiacim za 6 dní postúpiť iba do hĺbky 6 km.

Počas 2. svetovej vojny (hlavne v 1944-1945) na vrchu Vicherec boli ruskými vojakmi vykopané zákopy – „hniezda“. Pri vystúpení na vrchol kopca nájdeme 12 dier (niekde už len malé priehlbiny do zeme), kde kedysi boli ruské zákopy.

Po polhodinovej delostreleckej príprave 19. marca 1945 (medzi 10. a 12. hodinou) vojaci 232. streleckej divízie plk. Calaja, v súčinnosti s 8. rumunskou motostreleckou divíziou gen. Ch. Fortunesca, vyhnali Nemcov zo Sampora.1

Spoločný hrob sovietských vojakov na vojenskom cintoríne vo Zvolene,  kde sú pochovaný aj vojaci bojujúci v samporskom chotári.

Zdroje:

Sliač dnes.sk Sliačské online noviny. http://www.sliacdnes.sk/category/historia/page/3/ (17.8.2021)

Oslobodenecké vojska prišili zo smeru od dediny Zolná, ktorú oslobodili 15. marca 1945 HALAJ, Ján. Povstalecká obec Zolná časť Zvolena. Bratislava. Odkaz. 1994. s. 93.