Rodáci vo vojsku

Padlí Samporčania z prvej svetovej vojny

Meno a priezviskoJán
Darula
Andrej
Kmeť
Juraj
Kmeť
Ján
Koreňa
Johan
Korenyi
Jan
Mikuš
Vojtech
Neumann
Dátum narodenia187816.5.1876?11.6.1877187718935.11.1886
Miesto narodeniaSamporSamporSamporSamporSamporSamporSampor
Prísluš. k útvaru r-u armádypeší pluk 25honvédský peší pluk 16honvédský peší pluk 16honvédský peší pluk 16honvédský peší pluk 16bývalý delostrel. pluk 11domobran.
peší pluk 10
Dátum smrti7.3.191816.5.191713.5.1918?13.10.19154.11.191814.11.1914
Príčina smrtinezvestnýzomrelnezvestnýnezvestnýzomrelzomrelnezvestný
Miesto úmrtiaruské zajatieȘipote, Rumunsko?RuskoMonasterzyska,
Buczacz, Halič
Itália, špitálneznáme
BojiskoRusko,
v zajatí
severný front,
rumunské bojisko
?severný front,
ruské bojisko
severný front,
ruské bojisko
juhozápad. frontseverný front,
ruské bojisko
Miesto pohrebuneznámeneznáme??Monasterzyska,
Buczacz, vojenský cintorín
14.10.1915
?neznáme
Poznámkamatrika poľného špitálu sv. VI/148vyhlásený za mŕtveho
V databáze sa nachádza ešte jeden vojak narodený v Sampore s menom Vojtech Nemann, ktorého tu neuvádzame, keďže pravdepodobne ide o vojaka Vojtecha Neumanna, ktorý je uvedený v poslednom stĺpci. Vojak Ján Koreňa a Johan Korenyi sú tou istou osobou. Vojenský ústřední archiv Ministerstva obrany ČR. Databáze padlých v 1. sv. válce.

Revolučné dobrovoľné vojská (Česko-slovenské légie – Legionári)

Meno a priezviskoJán BulaOndrej Kán
Prvá hodnosť v légiáchvojakvojak
Posledná hodnosť v légiáchvojakvojak
Hodnosť R.-U. armádyvojakvojak
BydliskoSamporSampor
Dátum narodenia10.3.1880 (15.2.1880)26.3.1892 (5.10.1892)
Dátum a miesto prihlásenia do légiíTockoje SamaraJekatěrinoslavská gub. Kolačevský rudnik
Dátum zaradenia do inej (ďalšej légie)26.5.1919
26.6.1917
Koniec v légiách4.2.19201.3.1918
Armáda u ktorej slúžilČs. légie v RuskuČs. légie v Rusku
Posledný útvar R.-U. armády16. honv.p.pl.29. pr.pol.mys.
Prvý útvar v légiáchčsl. tábor pre Slovákovzal.pr. 1. str.pl.
Posledný útvar v légiách3. mun. divz.7. str.pl
Zajatie22.3.1915, Přemysl13.9.1915 Tarnopol
PrameneOsobná karta legionára, Legionársky poslužný spisOsobná karta legionára, Legionársky poslužný spis
Poznámkaprepustený na vl. žiadosť, nieje legionárom podľa zákonanieje legionárom podľa zákona, dezertoval
Vojenský ústřední archiv Ministerstva obrany ČR.