Evanjelická cirkev a.v.

Rodák zo Sampora

Evanjelický kňaz

Vojtech Zobrovský 1605-1621 – Albertus Zobrovius (Vojtech; od mena Adalbert) Zobrovius1 (Sambori, Zebrovius, Zsebrovius), Albertus (Albert) bol narodený v Sampore, miesto a vek úmrtia je neznáme. Žiadne ďalšie infomácie sa o ňom nezachovali, nevieme kedy bol svätený, ani to, či bol ženatý a mal deti.

Miesta pôsobenia ako farára: Hermanovce (okres Prešov) Hermány (Sztanka-) (1605) [28. september 1605, filiálka Deléte – Daletica, okres Sabinov2] Marhaň (okres Bardejov) Margonya (1606), [25. august 16063] Kuková (okres Svidník) Kükemező (1609–1620), [september 1609, 26. september 1611, 9. október 1614, september 16204] Strážske (okres Michalovce) Őrmező (1621) [9. september 16215]

1CSEPREGI, Zoltán. Evangélikus lelkészek Magyarországon (ELEM) Proszopográfiai rész I. A reformáció kezdetétől a zsolnai zsinatig (1610) I/3: S-Z. MEDiT. Budapest, 2016. o. 543.

2 MOL. Zsinka Ferenc szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár, évfolyam XIII. Budapest, Kiadja A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, 1929. o. 73.

3 MOL. Zsinka Ferenc szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár, évfolyam XIII. Budapest, Kiadja A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, 1929. o. 69.

4 Dátumy, súvisia pravdepodobne so zmienkou o Vojtechovi, ktorý sa spomína v listinách, kedy pôsobil v Kukovej. MOL. Zsinka Ferenc szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár, évfolyam XIII. Budapest, Kiadja A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, 1929. s. 68.

5 MOL. Zsinka Ferenc szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár, évfolyam XIII. Budapest, Kiadja A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, 1929. o. 132.

Roku 1709 bol kostol v Zolnej evanjelikom odňatý a evanjelická farnosť zrušená. Samporskí evanjelici tohto roku patrili pod fíliu v Zolnej. Po tomto roku zolnianskí evanjelici patria pod Očovú a zolnianskí katolíci pod Veľkú Slatinu (Zvolenská Slatina) Príslušnosť fílie Sampor k farnostiach je procese bádania.

Evanjelická farnosť Zolná – farári:

Filip (pôvodne kat.kňaz)1550?
Matej Graecus1552
Ján Telepinas1558
Juraj Mucha1613
Daniel Drako (diakon)1634
Samuel Pelargius1635
Matej Haz1641
Ján Gersič1657
Eliáš Zacharides (zriekol sa kňazského úradu)1657-1664 (?)
Kostol vrátený katolíkom1664-1681
Mikuláš Leporíni1682-1696
Krištof Mažary1704
Juraj Lýcius1708
Kostol vrátený katolíkom, ev. farnosť zrušená1709

Samporskí evanjelici patria pod Evanjelickú farnosť Hronsek minimálne od roku 1761. Ev. farnosť Hronsek – farári:

….
Andrej Hieronym Fridelius – Frideli17491766
Ján Sexty – Šesták17661775
Michal Sinovica17751778
Adam Struhár17781784
Pavol Salay17841785
Adam Števonka17861799
Štefan Boleman179918??
August Horislav Krčméry18551874
Ján Molitoris18751897
Daniel Paulíny18981937
Pavol Hronec19371946
Andrej Ľudovít Katina 19461968
Andrej Hajduk19701971
Daniel Šovc19721993
Anna Jakušová, rod. Bíróvá1.12.1993