Rímskokatolícka cirkev

Rodák zo Sampora

rehoľník

Gregor Ravančák1

Gergely Ravancsak (Ravansczak) OSPPE (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae – Rád sv. Pavla prvého pustovníka), – Ostrihomská arcidiecéza

O tomto rehoľníkovi vieme, že sa narodil v Sampore a bol chorvátskej národnosti. Do rehole vstúpil 15. augusta 1673, sľuby zložil 2. septembra 1674. Doba skúšky (noviciát) trvala od roku 1673 do roku 1686.

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola. Bojtos Anita. A pálos rend XVII. századi története, különös tekintettel a rend szellemiségére. A magyar rendtartomány szerzeteseinek életpálya- és karrierrekonstrukciója az 1637 és 1700 közötti utánpótlás adatai alapján. Doktori értekezés. PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola. Dr. Őze Sándor DSc. Témavezető: Őze Sándor DSc intézetvezető, a doktori iskola vezetője, az MTA doktora, Budapest 2018, MELLÉKLETI. Kísérlet egy XVII. századi pálos életrajzi lexikon megalapozására: az 1637 és 1700 között belépő rendtagok adattára, oldal 320.

Do roku 1709 veriaci zo Sampora patrili pod farnosť Zolná

Farnosť Zolná – farári:

Ján1332 – 1337 ??
Nicolaus1347?
Ján Gaudík, pôsobiaci len v Sampore1663
Daniel Korpovskýseptember 1693?
?

Sampor v roku 1709 sa stáva filiálkou farnosti Zvolenská Slatina. Nasledujú katolícky kňazi, ktorí spravovali aj filiálku Sampor. Minimálne od roku 1692 do začiatku 20. storočia (?) samporskí katolíci sa zapisovali do matrík farnosti Hájniky, hoci podľa kanonických protokolov Sampor bol fíliou Zolnej (resp. Zvolenskej Slatiny). Tieto skutočnosti sú v procese bádania.

Farnosť Zvolenská Slatina – farári:

Kostol v Sampore vrátený katolíkom1709
Michal Čermanský17101. marec 1710
Paulus, Franciscus Ivisics17101712
Michal Jankovics1. máj 17121721
Joannes Horecsni17. jún 172415. február 1738
Joannes Szilhacsek21. február 17381744
Paulus Zemergh27. január 17441748
Martinus Sidlovics3. december 1748+ 2. január 1760
Mathias Hakkel6. február 1760+ 6. december 1769
Georgius Spaczinszky29. december 1769?
Ignác Matuláni1789 1793
Jozef Hoffman17931812
Juraj Budatínsky18121814
Samuel Blásy18141860
Ján Čapek18601862
Ján Štrba18621874
Andrej Čižmarič, ad.18741877
Pavel Korec18771880
Štefan Scutkay18801897
Ján Štrbáň, ad.18971940
Ľudevít Veselý19401944
Anzelm Kapitáň19441944
Michal Bárdoš, ad.19441950
Jozef Murár19501956
Štefan Flimel19561959
Ján Slivka19591960
František Broniš19601991

Sampor od cca 1988 patrí pod farnosť Sliač. Nasledujú sliačškí farári.

Štefan Piecka19841993
Václav Kocian19931997
Pavel Židek19971999
Peter Hudec19992001
Pavel Geljen20012014
Dominik Markoš2014