Vitajte!

Vitajte na neoficiálnej webovej stránke obce Sampor, ktorá je vôbec jediná stránka o obci Sampor. Mnohí, ktorí po prvýkrát počujú „Sampor“ nemajú tušenia, kde by sa mohla nachádzať táto maličká dedinka s približne 120 obyvateľmi. Niektorým znie názov obce cudzokrajne, preto ani nepredpokladajú, žeby táto dedinka mohla ležať len hodinu autom od geografického stredu Slovenska. Nakoľko o Sampore je málo informácií na internete alebo v publikáciách, rozhodli sme sa založiť stránku, aby sme tak zadosťučinili deficitu informácií o tejto našej dedinke.

Táto webová stránka je venovaná rodákom Samporčanom, prisťahovalcov do Sampora, samporským chalupárom, návštevníkom, pútnikom, turistom a všetkým, ktorí majú záujem spoznať ďalekú i blízku históriu tejto maličkej dedinky v údolí vzniknutej začiatkom 14. storočia.

Obec Sampor vznikla na obchodnej ceste medzi vígľašským panstvom a Banskou Bystricou. Cez dedinu viedla poštová cesta. Tu mali aj oddychovú stanicu kone s povozmi. Dedinka leží vo Zvolenskej kotline v 348 m n. m., Sampor-rázcestie je vo výške 335 m n. m. Najvyšší vrch je Samporský vrch (480 m n.m.), druhý veľký kopec, ktorý sa týči nad dedinou je Vicherec (460 m n.m.). Skrytým unikátom dedinky je 5 metrov vysoký vodopád, ktorý sa nachádza v 150 m dlhej rokline. Cez dedinu tečie Samporský potok, ktorý sa vlieva do Lukavického potoka. V obci dodnes funguje družstvo, ktoré je v súkromnom vlastníctve. Okrem družstva máme aj salaš. Na začiatku dediny máme evanjelickú modlitebňu (od r. 1993) v bývalej národnej škole a na konci dediny za cintorínom nový mníšsky benediktínsky kláštor (zal. 2010). Na cintoríne je malá ruina kostolíka sv. Michala archanjela zo 14. storočia. Obec Sampor od roku 1979 je administratívnou súčasťou mesta Sliač, aj keď leží 5 km na severovýchod od mesta Sliač.

Do Zvolena máme 13 km a do Banskej Bystrice 17,5 km. Pešobusom zo Sampora do sliačských kúpeľov to máme v pohode za 90 min. Do Zolnej, ku gotickému kostolu sv. Matúša z 13. storočia (dodnes slúžiaci) to máme za hodinku a do najbližšej susednej dediny, ktorou je Lukavica, prídeme za 15 min.

Cez dedinku Sampor vedie trasa Barborskej cesty, strednej slovenskej Jakubskej cesty a dve turistické trasy Zvolen – Banská Bystrica a Sliač – Sedlo Jasenová.

Videoklip natočený v Sampore – Sima Magušinová – Sonety (2021)

Mapa samporského chotára z roku 1784

Ľudová pieseň Sampor – Lukavica (od 1:45 min)
autor: Martin Krnáč, kláštor a dedina z vtáčej perspektívy.