Predstavitelia obce

1241-1242Mongolská invázia, po nej nemecká kolonizácia, ako dôsledok čiastočného vyľudnenia krajiny
Kráľovský majetok ? Neobývané územie ?
1286 Hench de Zaym ? (nemecká kolonizácia ?)
1336 Hench (Henrich) zo Sampora
1336Mikuláš syn Heinza (Henricha) zo Sampora so synmi Matúšom a Mikulášom predali Sampor dobronivskému vicekastelánovi Ondrejovi z Lánca.
1409Tomáš zo Sampora
1431 (min. do r. 1439) Gregor zo Sampora, vlastník zeme Sampor, je možné, že práve on dal postaviť kostol v Sampore.
1464Prekopovci z Hronseku (je možné, že i vlastníci Sampora)
1524zmienka, o vlastnení Hronseku Tomášom Soósom, pravdepodobne i Sampora
1527do 40. rokov 16. stor. ? nezákonne si privlastnil soósovské majetky v Hronseku, je možné, že i v Sampore, Štajerčan a zvolenský úradník (kapitán) Krištof Thurn, ktorý v roku 1524 zomrel počas obliehania Budína, ktorému velil Roggendorf.
1541-1542Rodina Soósová
1549Rodina Soósová, zemepán Tomáš Soós.
1582Rodina Soósová, richtárom obce je Ján Kán. (richtár (lat. iudex loci) sa volil na jeden rok)
1629-1642    Štefan Soós z Poltára (+1649), manželka Anna Baloghová z Nebojse, sídliaci v hornom, starom kaštieli.
29.6.1662 Gabriel Géczy, najstarší synovec Štefana Soósa (zomrel medzi 1662-1669), neskôr odchádza do Zvolenskej Slatiny, prídomok „z Hronseka“
Štefan Géczy, najstarší syn Gabriela Géczyho
1670 Alexander Baán, svokor Štefana Géczyho, získava kaštiel do dedičnej držby, potvrdené Turčianským konventom Panny Márie v Kláštore pod Znievom 12.3.1670
80. r. 17.st. Filip Jakub Hazens [Haaseum] ab Hirschperg
18.3.1690 Tomáš Teodor Leopold Schmidegg [1651-1726], v kanonickom protokole obce Sampor z r. 1713 je písaný ako majiteľ usadlosti Sampor – Schmidegg, v r. 1690 je za zvolenského župana zvolený Tomáš, 1696 nadobudol vodný „dolný kaštiel“ a starý horný kaštiel odovzdáva v tom istom roku opäť do rúk Géczyovcov.
1696 Júliana Géczyová [1647-1723], manžel Krištof Kubíny, v kanonickom protokole obce Sampor z r. 1713 je písaný ako majiteľ usadlosti Sampor aj Kubíny.
29.11.1716 Ladislav Géczy, najstarší synovec Juliány Géczyová, ktorá darovala horný kaštiel Ladislavovi.
 Juraj Géczy [+1784], manželka Ester Beneová, vnuk Ladislava Géczyho
 Ester Beneová, po smrti manžela Juraja, spravovala kaštiel a majetky
 Štefan Géczy, [1775-1842] syn Ester a Juraja, manželka Karolína Baloghová, otec Karolíny Peter z Ócse
1769 richtár obce Martin Krnáč
1770 richtár obce Ďuro Brk [Georgius Brk] Juraj Brk
1770 Tomáš Roth a Juraj Géczy, hronseckí zemepáni, ktorým patrí aj samporský majetok
1784Majiteľom (časti?) Sampora je gróf Jozef Teleky de Szék (21.12.1738-1.9.1796) (už od roku 1762, od sobáša (7.6.1762) s Johannou Róthovou (1741-1814))
1828podľa Regnikolárneho súpisu, Sampor vlastnili gróf Teleky (Jozef, vnuk Jozefa Telekyho de Szék?) a zemepán Štefan Géczy
1828richtár obce Ján Fraňo
1833Sampor je v dŕžbe zemepánov Telekyho a Géczyho
1834obecný richtár Ján Majer, zomrel 30.10.1984
1837richtár obce Martin Krnáč
1838 Rodina Géczyová z Hronseka a rodina Rótovci z Kráľovian (Familiae Géczy de Garanszeg et Róth Királyfa), richtárom je Ján Grajzel
1840richtár obce Ján Fraňo
1848 zemepáni Peter Géczy a Gedeon Ráday
1.pol. 19.st. (1856 ?) horný a dolný vodný kaštiel kúpil gróf Ludwig Vasquez-Pinas von Löwenthal (*1811)
60 r. 19.st.(1863) horný a dolný vodný kaštiel kúpil katolícky Čech Jan Hamacsek
1894V Sampore je richtárom Ján Kmeť (zmienka v sobášnej matrike k 10.9.1894)
 Predsedovia Miestneho národného výboru Sampor
 Zoznam predsedov MNV Sampor sa nám nezachoval. Nedisponuje ním ani MÚ Sliač ani MÚ Zvolen. Zoznam predsedov je zostavený podľa zachovaných zápisníc MNV Sampor, ktoré sú uložené v štátnom archíve na pracovisku Zvolen. Presné obdobia kedy pôsobili jednotlivci vo funkciách predsedov MNV nebolo možné zistiť. Uvedené dátumy ohraničujú len určité kusé obdobia, kde s istotou môžeme tvrdiť, že zastávali funkciu predsedu MNV Sampor.
 Ondrej Kmeť 2.1.1952 – 25.5.1953
Pavel Majer 5.7.1953 – 2.6.1957
Ondrej Uhliar 8.6.1957 – 3.5.1960
Ondrej Koreň 15.12.1960 – 14.3.1961
Ján Kán 14.5.1961 – 5.7.1964
Ondrej Gondáš 9.7.1964 – 3.10.1971
Ondrej Maľa 22.12.1971
 Primátori pre Sampor (+Sliač) – mestská časť obce Sliač
Volebné obdobie: 1990 – 1994
primátor: Juraj Nemec (neka)

Volebné obdobie: 1994 – 1998
primátor: Juraj Nemec (neka)
Sliač má 26 poslancov.

Volebné obdobie: 1998 – 2002
primátor: Stanislav Koreň (SOP, SDĽ)

Volebné obdobie: 2002 – 2006
primátor: Stanislav Koreň (ANO, SMER, SDA, SDĽ)

Volebné obdobie: 2006 – 2010
primátor: Stanislav Koreň (SMER, ĽS-HZDS, KSS, SNS)
Sliač má 11poslancov, z toho je jeden za volebný obvod č. 5 – Sampor: Zdenka Kánová (ul. Samporská č. 79)

Volebné obdobie: 2010 – 2014
primátor: Daniel Dunčko (SaS, SDKÚ-DS)
Sliač má 11 poslancov, z toho je jeden za volebný obvod č. 5 – Sampor: Tomáš Škamla (ul. Samporská č. 48)

Volebné obdobie: 2014 – 2018
primátor: Daniel Dunčko (MOST-HÍD, SaS, SDKÚ-DS)
Sliač má 11 poslancov, z toho je jeden za volebný obvod č. 5 – Sampor: Tomáš Škamla (MOST-HÍD,. Sas, SDKÚ-DS) (ul. Samporská č. 48)

Volebné obdobie: 2018 – 2022
primátorka: Ľubica Balgová (neka)
Sliač má 11 poslancov v MsZ, z toho sú traja za volebný obvod č. 4 – Sampor: zvolený: doc. Ing. Andrea Sujová (neka), Mgr. art. Peter Kocúr (neka) a Ing. František Lukáč (KDH, OĽANO, SaS)

Volebné obdobie: 2023 – 2026
primátorka: Ľubica Balgová (neka)
Sliač má 11 poslancov v MsZ, z toho sú traja za volebný obvod č.1 – Hájniky (voleb.okr. č.1) + Sampor (voleb.okr.č.2); zvolený: Ing. Ján Belička (SaS, OKS), Ondrej Láskavý (neka) a Ing. Miroslav Ryba (neka);
volebný obvod č. 2 = Rybáre a časť „po železničnú trať“ (4 poslanci), volebný obvod č. 3 = Rybáre, pod Kúpeľmi (4 poslanci).