Obec Sampor

 • Obec: Sampor – administratívne patrí pod mesto Sliač (od 1.1.1979)
 • Názvy obce počas histórie: Sapor (1541), Számpor (1661), Sampor (1773), Sandberg (1900), Számbor (1900-1919?) Zampor (1920), Sampor, Számpor (1927)
 • Obec sa nachádza na strednom Slovensku v Zvolenskej kotline, 22 km vzdušnou čiarou od geografického stredu Slovenska (Hrb, Ľubietová)
 • Sampor má kataster s rozlohou 596 ha
 • Samporský kataster patrí pod územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov.
 • Obec Sampor katastrálne susedí na severe s Lukavicou, na východe s katastrom Sebedín-Bečov, na juhu s Zolnou a s katastrom obce Lukové a na západe s katastrom Veľká Lúka.
 • V chotári sú časti pomenované ako Kopanice, Jama, Kopce, Drahy, Gregorová, Za Krajčíkovou, Krajčíková, Urbárska hora (časť)
 • Primátorka: Ľubica Balgová (Sliač)
 • Neistá zmienka: 1286
 • Prvá písomná zmienka: 1336
 • Počet obyvateľov: cca 136, pôvodní Samporčania cca 40-50
 • Poloha: 48° 37′ 46.73″ N, 19° 11′ 59.76″ E
 • Najvyšší vrch: 480 m n.m. Samporský vrch
 • Cez obec tečie potok nazývaný Sampor
autor: Martin Krnáč