Ako často sú to až ruiny, ktoré otvoria výhľad na nebo (Viktor Frankl)