Choď na obsah Choď na menu

Predstavitelia obce

Zemepáni sídliaci v kaštieli v Hronseku

 

1286 Hench de Zaym ?

1336 Hench (Henrich) zo Sampora

1431 Gregor zo Sampora, vlastník zeme Sampor

1629 -1642 Štefan Soós z Poltára (+1649), manželka Anna Baloghová z Nebojse, sídliaci v hornom, starom kaštieli, (založenie zboru ev. aug. vyz. 1580, pravdepodobne za zemepánov z rodiny Soós)

29.6.1662 Gabriel Géczy, najstarší synovec Štefana Soósa (zomrel medzi 1662-1669), neskôr odchádza do

Zvolenskej Slatiny, prídomok „z Hronseka“

Štefan Géczy, najstarší syn Gabriela Géczyho

1670 Alexander Baán, svokor Štefana Géczyho, získava kaštiel do dedičnej držby, potvrdené Turčianským

konventom Panny Márie v Kláštore pod Znievom 12.3.1670

80. r. 17. stor. Filip Jakub Hazens [Haaseum] ab Hirschperg

18.3.1690 Tomáš Teodor Leopold Schmidegg [1651-1726], v kanonickom protokole obce Sampor z r. 1713 je

písaný ako majiteľ usadlosti Sampor – Schmidegg, v r. 1690 je za zvolenského župana zvolený Tomáš, 1696

nadobudol vodný „dolný kaštiel“ a starý horný kaštiel odovzdáva v tom istom roku opäť do rúk Géczyovcov.

1696 Júliana Géczyová [1647-1723], manžel Krištof Kubíny, v kanonickom protokole obce Sampor z r. 1713 je

písaný ako majiteľ usadlosti Sampor aj Kubíny.

29.11.1716 Ladislav Géczy, najstarší synovec Juliány Géczyová, ktorá darovala horný kaštiel Ladislavovi.

 

Juraj Géczy [+1784], manželka Ester Beneová, vnuk Ladislava Géczyho

Ester Beneová, po smrti manžela Juraja, spravovala kaštiel a majetky

Štefan Géczy, [1775-1842] syn Ester a Juraja, manželka Karolína Baloghová, otec Karolíny Peter z Ócse

 

1769 richtár obce Martin Krnáč

1770 richtár obce Ďuro Brk [Georgius Brk] Juraj Brk

1770 Tomáš Roth a Juraj Géczy (zemepáni a vlastníci poddaných v Sampore)

1838 Rodina Géčiová z Hronseka a rodina Rótovci z Kráľovian (Familiae Géczy de Garanszeg et Róth Királyfa)

1848 Peter Géczy

1. pol. 19. stor. horný a dolný vodný kaštiel kúpil gróf Ludwig Vasquez-Pinas von Löwenthal [*1811]

60. r. 19. stor. horný a dolný vodný kaštiel kúpil Jan Hamacsek

 

 

Predsedovia Miestného národného výboru Sampor

 

Zoznam predsedov MNV Sampor sa nám nezachoval. Nedisponuje ním ani MÚ Sliač ani MÚ Zvolen. Zoznam predsedov je zostavený podľa zachovaných zápisníc MNV Sampor, ktoré sú uložené v štátnom archíve na pracovisku Zvolen. Presné obdobia kedy pôsobili jednotlivci vo funkciách predsedov MNV nebolo možné zistiť. Uvedené dátumy ohraničujú len určité kusé obdobia, kde s istotou môžeme tvrdiť, že zastávali funkciu predsedu MNV Sampor.

 

Ondrej Kmeť 2.1.1952 – 25.5.195315_6_1956.jpg

Pavel Majer 5.7.1953 – 2.6.1957

Ondrej Uhliar 8.6.1957 – 3.5.1960

Ondrej Koreň 15.12.1960 – 14.3.1961

Ján Kán 14.5.1961 – 5.7.1964

Ondrej Gondáš 9.7.1964 – 3.10.1971

Ondrej Maľa 22.12.1971

 

 

Primátori pre Sampor (+Sliač) – mestská časť obce Sliač

 

Volebné obdobie: 1990 – 1994

primátor: Juraj Nemec (neka)

 

Volebné obdobie: 1994 – 1998

primátor: Juraj Nemec (neka)

Sliač má 26 poslancov.

 

Volebné obdobie: 1998 – 2002

primátor: Stanislav Koreň (SOP, SDĽ)

 

Volebné obdobie: 2002 – 2006

primátor: Stanislav Koreň (ANO, SMER, SDA, SDĽ)

 

Volebné obdobie: 2006 – 2010

primátor: Stanislav Koreň (SMER, ĽS-HZDS, KSS, SNS)

Sliač má 11poslancov, z toho je jeden za volebný obvod č. 5 – Sampor: Zdenka Kánová (ul. Samporská č. 79)

 

Volebné obdobie: 2010 – 2014

primátor: Daniel Dunčko (SaS, SDKÚ-DS)

Sliač má 11 poslancov, z toho je jeden za volebný obvod č. 5 – Sampor: Tomáš Škamla (ul. Samporská č. 48)

 

Volebné obdobie: 2014 – 2018

primátor: Daniel Dunčko (MOST-HÍD, SaS, SDKÚ-DS)

Sliač má 11 poslancov, z toho je jeden za volebný obvod č. 5 – Sampor: Tomáš Škamla (MOST-HÍD,. Sas, SDKÚ-DS) (ul. Samporská č. 48)

 

Volebné obdobie: 2018 – 2022

primátorka: Ľubica Balgová (neka)

Sliač má 11 poslancov, z toho sú traja za volebný obvod č. 4 – Sampor:, doc. Ing. Andrea Sujová (neka), Mgr. art. Peter Kocúr (neka) a Ing. František Lukáč (KDH, OĽANO, SaS)

 

 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.