Choď na obsah Choď na menu

Chronológia dôležitejších udalostí

Chronológia od počiatku

 

1286   Neistá zmienka o usadlosti Sampor Hench de Zaym
(MOL DF 254 170)
17.8.1300   nepriama zmienka o obci Sampor ad maiorem aquam Zampur (k väčšiemu potoku Sampor)
(MOL DL 105 265)
12.4.1336   prvá priama písomná zmienka o osade Sampor Hench de Zampor
(MOL DL 72 313)
16.5.1336      zmienka o Sampore Hench de Zampur (DL 72 314)
26.5.1336     listina potvrdzujúca kúpu majetkov v Sampore, napísaná
v ostrihomskom konvente križovníkov
(DL 72 315)
27.5.1337   opätovné potvrdenie kúpy majetkov v Sampore, listina napísaná v turčianskom konvente
(MOL DL 72 316)
17.4.1409   Zmienka o Sampore v stredovekej listine
(DL 42 989)
1580   Vznik dcérocirkvi evanjelického a.v. zboru v Sampore
1582   Sampor je nútený platiť dane Turkom (tiež 1657 a 1668)
1. pol. 17.stor.   Vojtech Zobrovský, rodák zo Sampora. Stal sa evanjelickým farárom. Pôsobil zväčša na východnom Slovensku.
15.8.1673   do Rádu sv. Pavla, prvého pustovníka vstúpil rodák Ján Ravančák, sľuby zložil 2.9.1674. doba skúšky (noviciátu) trvala od r. 1673 do r. 1686. Zaujímavosťou je, že bol chorvátskej národnosti.
1686   Samporčania - evanjelici dali vyhotoviť nový renesančný zvon pre svoju zvonicu. Odliaty bol v  Ľubietovej majstrom Baltazárom Loningerom.
1.3.1710   pochovaný rímskokatolícky kňaz Michal Čermanský, pravdepodobne v BB. Ako išiel vdp. pán prevziať farnosť Zvolenská Slatina, medzi Samporom a Zolnou vošiel do cesty zbojníkom, ktorý ho takmer zabili. Polomŕtvého ho ľudia preniesli do Banskej Bystrice, kde po hodine zomrel.
4.5.1723   Prvá známa zmienka o mlyne v Sampore. Mlyn sa nachádzal pri potoku, kúsok za dnešným futbalovým ihriskom
1858   Prvá známa zmienka o pobyte Židov v Sampore. V tom čase v obci žilo 6 Židov, 236 ev. a 5  kat.
1859   Samporčania a Lukavičania si postavili v Sampore spoločnú školu, čo ich vyšlo na 210 zlatých.
1827   Prvýkrát sa v rímskokatolíckom schematizme BB diecézy píše, že kostol sv. Michala je v ruinách
1910   Príprava na rozsiahlu rekonštrukciu ľudovej školy
5.10.1910   škola v Sampore zhorela
4.8.1911   výstavba novej školy, ktorá má slúžiť ako Samporčanom tak i deťom susednej dediny Lukavica. Stálo ich to 14.600 korún
19.11.1911   V nedeľu slávnostne posvätil novootvorenú školu v Sampore senior Peter Bakay z Očovej
1942 (1945)   začal v obci pôsobiť Miestny národný výbor
5.9.1943   Posviacka novej školy v Lukavici, oddnes už školopovinné deti z Lukavice chodia do svojej vlastnej školy. Posviacku vykonal Samuel Ličko, farár zo Zvolena spolu s miestnym farárom Pavlom Hroncom z Hronseka.
19.3.1945   10:00 hod., príchod Červenej armády do Sampora, oslobodenie obce spod nemeckých vojakov
9.5.1945   zomrelo v nedožitých 18. rokov dievča Anna, ako jediná obeť vojny. Pochovaná je v samporskom cintoríne.
1946/1947   Posledný školský rok v ľudovej samporskej škole
1952   bola otvorená a daná do užívania autobusová linka Zvolen – Sliač – Veľká Lúka – Sampor – Lukavica a späť.
1954   v obci bola inštalovaná elektrifikácia
1971   skončil Miestny národný výbor v Sampore
15.8.1993   Z bývalej školy v Sampore sa oficiálne stáva modlitebňa pre miestnu evanjelickú komunitu. Posviacku vykonal generálny biskup evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pavel Uhorskai
18.11.1997   vznik poľovníckeho spolku Sampor-Lukavica so sídlom
v Lukavici
8/1998   evanjelický biskup Ivan Osuský posvätil interiér modlitebne v Sampore. 
24.5.2010   Posviacka nového mníšského benediktínského kláštora Premenenia Pána v Sampore. Posviacku vykonal Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup.
15.6.2011   vznik združenia Montana so sídlom v Sampore. Jeho poslaním je environmentálne vzdelávanie mladých ľudí a detí, vytváranie vzťahu k zvieratám a chov koní. V náplni našej práce je prevádzkovanie liečebných procedúr a zábavné jazdenie na koni, najmä pre deti od dvoch rokov a iné.
2011   Archeologický výskup zaniknutého kostolíka sv. Michala archanjela v Sampore (v cintoríne). Objekt mal celkovú dĺžku 14 metrov, loď mala rozmery 8,3 x 8,0 m, presbytérium 5,7 x 5,9 m. obvodové múry sa miestami zachovali až do výšky 3,1 m