Choď na obsah Choď na menu

1. písomná zmienka

1. hodnoverná písomná zmienka o usadlosti Sampor

Regest listiny

Listina bola napísaná v piatok po veľkonočnej oktáve Roku Pána tisíc tristo tridsať šesť, čo vychádzalo na 12. apríla (1336) vo Zvolene pred vtedajším zvolenským županom Dončom. Mikuláš dal do ponuky svoj majetok Sampor na predaj. Podľa vtedajšieho práva najprv majetok ponúkol svojim susedom Vavrincovi, Mikulášovi, Pavlovi a Jánovi, ktorý boli synovia Pavla, majiteľa majetku Čerín. Ďalej svoj majetok ponúkol Tomášovi, keďže jeho otec Benedikt bol zas vlastníkom majetku Zolná. Tomáš bol bratrancom Pavlových synov, nakoľko Pavol a Benedikt boli bratia a mali spoločného otca Mádača. Keďže všetci piati odmietli ponuku, Mikuláš majetok nakoniec predal Ondrejovi z Lánca, familiárovi župana Donča.

 

Vystupujúce osoby v listine

 • Donč, zvolenský župan
 • Mikuláš, syn Henza zo Zampora
 • synovia Pavla, majiteľ majetku Čerín, (Pavol – syn Mádača):
  • Vavrinec (Lökős alebo Leukus (1333 – 1376)), dvorský rytier (aule miles) kráľa Ľudovíta Veľkého (5. marec 1326, Vyšehrad – 10. september 1382, Trnava)
  • Mikuláš (1319 – 1363)
  • Pavol (1333 – 1351)
  • Ján (1333 – 1351)
 • Tomáš, syn Benedikta, majiteľ majetku Zolná (Benedikt – syn Mádača)
 • Ondrej z Lánca (de Lanch, Abovská župa), servient zvolenského župana Donča, ktorý majetok kúpil

 

Preklad originálnej listiny

 

My, magister Donč, župan zvolenský, zverujeme na večnú pamiatku, že Mikuláš, syn Hencha de Zampor sa na nás obrátil v spore voči Mikulášovi, Leukesovi, Jánovi a Pavlovi, synom Pavla, syna Madácha a Tomášovi, synovi Benedikta, syna toho istého Madácha a komesovi Andrejovi zvanému de Lanch, lebo žil ohrozený ťažkou chudobou a v tomto stave sa obec rozhodol predať alebo dať do zálohu z dôvodu blízkosti (susedom), na čo odpovedali Pavlovi synovia, menovite Mikuláš, Leukes, Ján a Pavol, a tiež Tomáš, syn Benedikta, ktorí neboli schopní vlastnými silami, (túto obec) do zálohu získať, prijať alebo kúpiť. Preto dovolili Mikulášovi, synovi Hencha darovať, predať alebo dať do zálohu usadlosť Andrejovi de Lanch. Potom povedali tiež, že komesa Andreja prijmú a ďalej tvrdili, že teraz sa musia k prítomnému vojsku pripojiť, a preto toto rozhodnutie nemôžu hneď prísažne vyhlásiť pred konventom ale po príchode od vojska okamžite prídu na konvent osobne potvrdiť toto vyhlásenie a keď túto lehotu nedodržia, budú podľa tejto listiny povinní každý tri marky za súdne rozhodnutie zaplatiť.

Dané v piatok po veľkonočnej oktáve Roku Pána tisíc tristoridsiateho šiesteho. (M.P.)